Perfekt for utfartssteder, golfbaner, idrettsanlegg, marinaer, o.l.

Vil kunder og publikum ha nytte av å vite hvordan vær og føre er akkurat nå?

Er dere lei av feil opplysninger om værforhold fra YR og Storm?

Bruker dere mye tid på å svare på henvendelser om dette?

Vil dere vise fram vakkert landskap eller yrende folkeliv?

En MetNet pakkeløsning er alt som trengs!

Overlat alt til oss
 • Vi planlegger, konfigurerer og leverer en komplett løsning bestående av web-tjeneste, vær-stasjon, webkamera, kontrollenhet og alt nødvendig tilbehør.
Brukervennlig for publikum
 • Responsiv web-løsning som fungerer på alle enheter med nettleser, som f.eks. Smart-TV, PC, nettbrett og mobil.

 • Ikke behov for å installere apper eller nettleser-tillegg.

 • Ingen google-ads eller cookies

 • Norsk språk og support

Verdiskapende for tilbyder

 • En nettside med oppdatert vær og bilde kan gjøres selvfinansierende i kombinasjon med sponsorlogoer/reklame da slike sider ofte blir svært populære og genererer mange klikk.
  Flere av våre kunder er idrettslag og organisasjoner, og sponsorlogoer har bidratt til å finansiere deres MetNet pakkeløsning.

 • MetNet kan brukes på mange måter, f.eks. visning på storskjerm inne på et kjøpesenter for å lokke publikum til alpinbakken der været er bedre.

MetNet - webtjenesten

Værstasjonen(e) laster opp værdata via kontroller/PC til vår sentraliserte skyløsning MetNet.

Værdata presenteres grafisk sammen med bilde(r) fra webkamera i et "Dashbord" som er dynamisk oppbygd av "fliser" i forskjellige størrelser. Hver flis inneholder en vær-måler, et bilde eller en sponsorlogo. Dashbordet tilpasser seg automatisk formatet på skjermen det blir vist på, og kan skaleres som vanlig.

 • Alle værmålere har info-knapp som viser graf/detaljer
 • Målere og bilder kan vises i to størrelser
 • Målere og bilder kan plasseres i fritt valgt rekkefølge
 • Målere og bilder kan gies fritt valgt undertekst
 • Knapp for fullskjerm
 • Knapper for å veksle mellom normalvisning/bildevisning/historikk
Værmålerne har i tillegg forskjellige grafiske elementer som animasjoner, fargeskifter og trend-piler.
Dette leveres som embed-kode for innbygging på kundens nettside eller det kan brukes frittstående som egen nettside.

Dashbordet leveres i tre varianter:

Grunnpakken

 • Maks 10 fliser med data fra værstasjon eller webkamera
 • Maks 10 historiske data med dag og uke
 • Standard design

Klikk på bildet for å åpne et nytt vindu med en frittstående demoversjon av Grunnpakken.

Plusspakken

 • Uendelig antall fliser med data fra værstasjon eller webkamera
 • Historiske data med dag, uke, mnd og år
 • Rekorder av data

Klikk på bildet for å åpne et nytt vindu med en frittstående demoversjon av Plusspakken.

Premiumpakken

 • Historiske data, valgfri periode
 • Valg mellom 3 fargetema
 • Diverse varsel
 • Sponsor-logoer
 • Timelapse video fra dagens webcambilder

Klikk på bildet for å åpne et nytt vindu med en embedded demoversjon av Premiumpakken.

Multi-MetNet

For kunder med flere lokasjoner og værstasjoner kan vi sette opp en egen multiMetNet-side med flere Dashbord.

Værstasjon

 

En værstasjon består av en utedel med sensorer tilknyttet en kontroller eller PC som logger og sender værdata hvert 5. sekund til web-tjenesten.
Vi leverer fortsatt PC'er med WeatherDisplay software, men drift av Windows-PC er tungvint og de aller fleste velger en industriklasse PLC. Dette ligger prismessig på samme nivå som en PC bygd for drift 24/7.

En standard Davis Vantage Pro2 måler følgende data som gir grafisk visning av 9 forskjellige verdier i MetNet:
 • Temperatur, inkl. duggpunkt
 • Luftfuktighet
 • Vindstyrke
 • Vindretning
 • Nedbørsmengde
 • Lufttrykk (Barometer)
 • I tillegg utledes følgende verdier:
  • Følt temperatur
  • Vindkast
  • Nedbørsrate

Værstasjonen kan utvides med flere sensorer for vanntemperatur, snøtemperatur, UV-stråling, osv. Dette og bruk av flere bilder utløser behov for Plusspakke eller Premiumpakke.

Dersom det er behov for målinger fra andre lokasjoner kan hovedstasjonen suppleres med ekstra kontrollere/sensorer.

Davis

Davis produserer værstasjoner som er rimelige og driftssikre. Standardmodellen Davis Vantage Pro2 er vår mest solgte.

Det finnes flere modeller/tilleggsutstyr, bl.a.:

 • Davis Vantage Pro2 Pluss med sol-sensor og UV-sensor.
 • Varme-element til nedbørsmåleren for nedbørsmåling i minusgrader.

Davis brukes bl.a. på alle brannstasjoner i USA, og er et vanlig syn på vintersportssteder som Oberstdorf o.l.

Lufft

Lufft er produsent av værstasjoner og sensorer i det kostbare proff-segmentet.

De har en rekke modeller som dekker alle behov for profesjonell bruk.

Diverse

Det finnes også et stort utvalg av tilleggsutstyr/sensorer, bl.a:

 • Temperaturmåling i vann og jord.
 • IR temperaturmåling av overflate-temperatur på vann, snø og bakken.
 • Lyn-detektor

Kontrolleren som styrer data fra værstasjonen kan brukes til andre formål i tillegg.
Den kan tilkobles forskjellige typer styringsenheter og sensorer som for vibrasjon, CO og CO².
Varslinger via SMS og e-post kan settes opp for vannlekkasjer, strømbrudd i frysere, tilstandsvisning, (er en port åpen eller lukket), osv.
Reléstyring av elektriske installasjoner kan fjernstyres via app over internett, f.eks. slå på lyskastere, starte pumper, etc.

Webkamera

Faktorer å tenke på ved valg av kamera:

 • Bildekvalitet
 • Oppløsning
 • Lysfølsomhet
 • Byggekvalitet
 • Værbeskyttelse, IP-gradering, oppvarming
 • Support/garanti

For sikker drift utendørs i norsk klima har vi valgt high-end produkter fra Axis. Verdens første og beste produsent av IP-kameraer.
Dette er i utgangspunktet overvåkingskameraer av høy kvalitet, montert i utendørshus med oppvarming for kontinuerlig drift under alle værforhold.

Dersom det er et behov for tyveri-overvåking er det gunstig å kombinere dette med webkameraet, spesielt PTZ.
SecNet leverer avanserte løsninger for dette, med opptak og internett-tilgang fra PC og mobil.
Klikk her for å gå til SecNet - overvåking

Flere valg

De fleste velger ett fastkamera, men noen ønsker flere bilder.
Dette kan gjøres ved enten å sette opp flere fastkamera, eller ved å bruke et PanTiltZoom-kamera som kan ta bilder i alle retninger.

Faste kamera vs PTZ

Fordeler faste kamera:

 • Kan spres på lokasjonen, større frihet m.t.p. bildevinkler.
 • Mer lysfølsomme, bedre nattbilder.

Fordeler PTZ:
 • Kan ta mange bilder i forskjellige retninger, dekker 360° panorama.
 • Har kraftig zoom, opptil 32X.
 • Billigere hvis det er snakk om mange bilder.

Datatilsynet om webkamera:

Datatilsynet skiller mellom overvåking og webkamera.
Når et kamera settes opp med det formål å overvåke, og det lagres opptak for senere bruk, regnes det som overvåking.
Dette skal meldes til Datatilsynet og er omfattet av et strengt regelverk. Bl.a. skal et overvåket område skiltes, ingen skal overvåkes uten at de vet det.

Bruk av webkamera er ikke like strengt, men det stilles likevel noen krav.

 • Det skal ikke lagres opptak
 • Personer i bildene skal ikke være lett gjenkjennelig

Det siste kravet var ikke noe problem å oppfylle rundt årtusen-skiftet. Med dagens kamerateknologi er bildene blitt så skarpe at dette er et problem rent teoretisk.
Parallellt med den teknologiske utviklingen har imidlertid utviklingen i samfunnet også gått videre, og det er i dag svært få som bryr seg om at de blir filmet og fotografert. De fleste blir jo det daglig uansett på en eller annen måte, og vi har opplevd kun et par ganger at dette har vært en reell problemstilling.

Uansett mener vi at så lenge en offentlig etat som Statens Vegvesen legger ut levende video i sanntid fra hundrevis av kameraer, trenger ikke vi andre bekymre oss så veldig. Disse kameraene viser både bilnummer og bilde av sjåfør og passasjer.

Man bør likevel ha regelverket i bakhodet når man planlegger installasjon av et webkamera. Det finnes mennesker blant oss som av sikkerhetsmessige grunner må skjule identiteten sin og de bør ikke lett kunne gjenkjennes på offentlig publiserte bilder.
Det kan derfor være greit å skilte et område om at det blir fotografert og bildene publisert, uavhengig av lovmessige krav.

Nettverk

Alle enheter er koblet til et datanettverk. Kommunikasjonen kan foregå over fiberkabler, kobberkabler eller WiFi. Vår lange erfaring innen IKT og nettverk gjør at kunden kan føle seg trygg på at alle enheter tilkobles på en trygg måte.

Vi leverer og tilpasser alt utstyr som trengs.

LAN, (LocalAreaNetwork)

Ethernet - "Vanlig nettverk", for kabling over avstander under 100 meter.

PoE/Power over Ethernet - Driftsstrøm til enheter levert gjennom nettverkskabelen fra PoE-switch eller PoE-injector. Eliminerer behov for egen strømforsyning/kabel.
Eksempel på enheter som benytter dette:

 • Kamera
 • WiFi aksesspunkt
 • Diverse kontrollere

WiFi - Trådløs forbindelse

 • Mellom nettverk og enheter (punkt-til-mange-forbindelse)
 • Bridge mellom nettverk (punkt-til-punkt-forbindelse)
  For nettverkstilgang uten kabling, flere kilometers rekkevidde.

Fiber - For kabling over lange avstander og mellom bygninger.

Sikkerhet

Løsningen bygger på http-get og krever derfor ikke åpen brannmur for å sende værdata.

MetNet er kun basert på html5, CSS og javascript. Hele systemet kjører på en plattform fra Craft og kan motta værdata fra både PC og forskjellige kontrollere.

MetNet driftes sentralt på våre servere i skyen og leveres i form av embed-kode som kopieres inn i koden på kundens nettsted.
Det er derfor ikke noe behov for tilgang til kundens nettsted.

Internett-tilgang

Kan oppnås på mange måter:

Kablet forbindelse er å foretrekke framfor trådløst, ikke minst pga. begrensede data-kvoter på de trådløse alternativene.

Fastlinje - Fiberkabel eller xDSL over kobberkabel.

Mobilt bredbånd - Har etterhvert blitt det vanligste alternativet til fastlinje.

Radiolink - Mange steder i landet fins det lokale tilbydere av internett over radiolink, kan være et godt alternativ.

Satelitt - Siste utvei når ingen alternativ finnes. Lav hastighet og høy forsinkelse.

Offgrid installasjon

Ikke alle lokasjoner har tilgang på strøm og internett. Internett kan leveres trådløst på mange måter, strøm er mer utfordrende.

En typisk installasjon med værstasjon, enkelt kamera og modem har et effektforbruk på 10-12 watt. Dette kan dekkes på flere måter:

Batterier

Uansett metode for strømleveranse offgrid, er det i kombinasjon med batterier som vedlikeholdlades.

Batterier kan også brukes som eneste strømkilde, men det kan medføre hyppige batteribytter.
Dette krever store batterier beregnet for syklisk drift.

Solceller

Fungerer bra om sommeren, men gir for lite effekt på vinteren. Dette blir verre jo lenger nord i landet vi kommer.

Kan brukes på vinteren i installasjoner som slås på med timer-ur for å sende data med lange intervall, men dårlig egnet for MetNet live visning.

Solcelle-anlegg leveres i samarbeid med Getek AS.

Aggregat

Vi kan levere brenselcelle-aggregat fra Efoy Pro.
Dette er den beste løsningen for kontinuerlig offgrid drift i vinter-Norge.

Bensin/diesel-aggregat er alltid en mulighet, men mest egnet til større installasjoner med et kraftbehov utover værstasjon og kamera..

Vindmøller og diverse

All bevegelse kan i prinsippet omdannes til strøm, og dette kan utnyttes på flere måter.

 • Vindmølle
 • Dynamo på heishjul i alpinheiser
 • Egen vannkraft

Montasjemateriell

For å beskytte og opprettholde lang levetid på utstyret kreves solid materiell. Vi leverer alt som trengs:

Kabling

Vi benytter signalkabler i PUR eller UV-beskyttet PVC, sertifisert for utendørsbruk i norsk vinterklima.

Mast og veggfester

For å unngå bevegelse og vibrasjoner er det viktig med riktig feste.

Vi leverer alt nødvendig festemateriell.

Skap

Av og til må utstyret beskyttes, enten det er mot klåfingre eller dårlig vær.

Vi leverer skap for både innendørs og utendørs bruk.
Skapet tilpasses kundens behov og leveres med utstyr ferdig installert.

UPS - Uninterrupted Power Supply

Nettstrøm i Norge kan være ustabil både i form av strømbrudd og overspenning.

For å beskytte mot slike problemer og for å opprettholde stabil drift leveres UPS til alle våre installasjoner.

Fra tanke til MetNet

Planlegging

I samarbeid med kunden kartlegges behov og muligheter. Det er mange faktorer som spiller inn i planleggingen av en værløsning:

 • Hvilke værdata er man interessert i
 • Sensorer - type, antall, plassering
 • Kamera - type, antall, plassering
 • Datanettverk - trådløst/kablet
 • Internett-tilgang
 • Monteringsdetaljer som mast, skap, kabler, osv.

Leveranse og montering

Vi holder til i Trondheim, og tar gjerne monteringsjobben selv om dere er langt unna.

For de av våre kunder som tar monteringsjobben selv, leveres utstyret ferdig konfigurert og forberedt for montering i den grad det er mulig før transport. Kunden skal motta en pakke som er tilnærmet "Plug and Play".

Utstyret vil automatisk være i drift når alt er montert og tilkoblet strøm/internett. Vi assisterer over telefon og kobler oss opp med fjernstyring for å fullføre de siste innstillingene før MetNet er klar for publisering.

Galleri

Noen MetNet-stasjoner i Norge

Historien bak MetNet

I 2006 ble vi spurt av lederen i Sør-Trøndelag Skikrets om det var mulig å få en løsning for å vise vær og bilde fra Granåsen Skisenter i Trondheim.
Bakgrunnen for dette ønsket var at han ble forstyrret i arbeidet sitt jevnt og trutt av folk som ringte og skulle ut på tur, og ville vite hvordan vær- og føreforholdene var. Mye av grunnen var at de lokale forholdene i Granåsen er så spesielle at værmeldingen ikke traff særlig godt.
Dette var et ukjent område, men vi tok utfordringen og satte sammen en løsning med en Ultimeter 100 værstasjon, et Axis kamera, en PC med WeatherDisplay software og en nettside med Flashbaserte WeatherDisplay Live for PC og en enkel mobilside med bilde og værdata i en tabell. Det viste seg å bli stor suksess, selv om Ultimeter var for dårlig for norske vintre og senere ble erstattet av Davis.

Vi fikk flere forespørsler om å levere slike løsninger etterhvert, og opp gjennom årene utviklet dette seg til å bli et nytt forretningsområde ved siden av alt det andre vi drev med.

Da Apple lanserte iPhone uten støtte for Flash, og Android fulgte opp, var det starten på slutten for Flash. Det hjalp heller ikke at Flash ble kjent for en rekke sikkerhetshull.
I mange år ble dette løst med å lage egne mobilsider uten Flash, funksjonelt, men ikke særlig pent.
I 2015 bestemte alle de store nettleser-produsentene seg for å fase ut støtten for Flash, og det oppsto et behov for en løsning basert kun på html uten plug-ins. Det fantes en del utenlandske løsninger på nett som kunne vise værdata, men med reklame og dårlig funksjonalitet, spesielt på mobil. Vi sto derfor foran et veiskille. Skulle vi fortsatt levere gode løsninger både til eksisterende og nye kunder, måtte vi satse høyere.
Vi tok derfor kontakt med Mustasj AS i Trondheim, kjent for sin dyktighet innen web-utvikling, og spurte om de kunne lage en erstatning for WeatherDisplay Live. Det kunne de, og det var starten på utviklingen av det som i dag er MetNet.

Etterhvert har dette blitt et av våre hovedfokus, og innen dette segmentet er vi markedsledende i Norge.